Klub Szermierczy AMP 

Naszym celem jest propagowanie rozwoju szermierki. Pragniemy zebrać grupę młodych ludzi, których zarazimy miłością i pasją do szermierki. Grupę, która będzie się wzajemnie wspierać w trakcie treningów i zawodów sportowych. Chcemy, aby szermierka była zabawą, a jednocześnie szkołą życia, która zaowocuje w przyszłym, dorosłym życiu, młodych adeptów tego szlachetnego i elitarnego sportu. Mamy nadzieję, że uda się nam wychować zawodników, którzy w przyszłości, będą godnie reprezentowali nasz kraj na planszach całego świata.

Dlaczego warto trenować szermierkę?

Uprawianie szermierki znacząco wpływa na wszechstronny rozwój dziecka. Szermierka rozwija sprawność ciała oraz koordynację ruchową. Dzieci nabierają zwinności, szybkości i precyzji w działaniu. Uczą się koncentracji oraz logicznego myślenia. Szermierka rozwija również charakter. Sprawia, że dziecko uczy się systematyczności, kontroli emocji i umiejętności podejmowania decyzji.

Treningi

Treningi odbywają się na terenie warszawskiego Żoliborza. Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży. Zawodnicy dzieleni są na grupy według poziomu zaawansowania tak, aby mogli uczyć się nowych elementów i doskonalić te wcześniej poznane. Trening dla grupy początkującej oparty jest na nauce podstaw szermierki. Na zajęciach przeważają ćwiczenia przygotowawcze, które mają przystosować dziecko do dalszego, bardziej zaawansowanego treningu szermierczego. Na tym etapie jedną z głównych metod treningowych są gry i zabawy przeplatane z nauką szermierki.

Kim jesteśmy?

Klub Szermierczy AMP działa na terenie warszawskiego Żoliborza od 2016 roku. Nasi zawodnicy startują w turniejach szermierczych, a najlepsi z nich uczestniczą w zgrupowaniach kadry. Co roku wyjeżdżamy na obozy sportowe, na których młodzi adepci uczą się fechtunku. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, która w przeszłości czynnie uprawiała szermierkę.

 

Klub Szermierczy AMP